Hva kan vi hente?

Blandet avfall

Dette er som regel restavfall som du ikke kan kaste i søppelbøtta hjemme. Denne typen avfall vil ikke bli gjenvunnet, men sendes heller videre til energiproduksjon fra gjenvinningsstasjonen.

Obs: Husk å bruke gjennomsiktige poser for avfallet. Bruk av svarte poser har nå blitt ulovlig og vil føre til et ekstra gebyr ved gjenvinningsstasjonen.

Emballasje

Har du skaffet deg materialer til oppussing eller kjøpt deg noen splitter nye varer? Da sitter du sikkert på en del emballasje som fulgte med. Ettersom denne formen for emballasje ofte er gjenvinnbare, bør det kastes slik at det blir resirkulert.

Metall

Jern, kobber og andre metaller er alle materialer som egner seg til gjenvinning. Ber du oss hente denne type avfall, vil vi sortere de ulike typene av metall når vi kaster de. Metall kan gjenvinnes i det uendelige og burde alltid leveres til gjenvinningsstasjon. Faktisk er det sånn at for hvert tonn av metaller som blir gjenvunnet spares 1 tonn med karbondioksidutslipp.

Avfall fra oppussing

Boss og annet avfall fra renovering og oppussing kan være alt fra trevirke, lettvegg, isolasjon, murstein, fliser, grus og stein. Med andre ord kan det fort samle seg opp mye avfall. Heldigvis er det like fort å få dette fjernet ved å la oss ta denne jobben for deg. Ulike materialer skal alltid kastes for seg selv. Vi sorterer avfallet slik at det blir kastet i rett container.

Glass

Glass kan praktisk talt gjenvinnes i det uendelige og derfor er det viktig at det blir kastet på rett sted. Når resirkulert glass benyttes, slippes det ut så mye som 41 % mindre CO2 enn ved å produksjon av nytt glass. Mindre glass og metaller kastes for seg, mens vinduer og rammer må til gjenvinningsstasjon!

Møbler

Er det snakk om møbler som skal kastes kan dette være alt fra bord til interiør. Når vi kommer for å hente møbler vil vi vurdere om det skal sendes til gjenbruk eller ikke. Er for eksempel sofaen, stolene eller bordet i brukbar stand vil vi alltid sette de til gjenbruk.

Tekstiler

Har du tekstiler som skal kastes? Vi henter og fjerner alt av klær, gardiner, senger og madrasser.

Bildeler

Bildeler kan være alt fra bildekk og felger til frontfangere og paneler. Når vi i Søppeltaxi og transport henter bildene dine vil vi sortere og kaste det der det hører hjemme. Gummien fra bildekk kan for eksempel bli til materialer for nye dekk, og metaller fra biler kan bli gjenvunnet til materialer for nye biler.

Hageavfall

Hageavfall vil som oftest være en blanding av planter, hekk, jord, kompost, grener og gress. Denne typen avfall burde bli resirkulert til kompost hvor det deretter som oftest blir til ny jord. Håndtering av hageavfall kan fort bli en skitten oppgave. Hvis det derimot ikke frister, er dette en super oppgave å bruke oss til! Vi fjerner og frakter vekk hageavfallet, så har du en mindre ting å bli kvitt.

Rydding av dødsbo

Å rydde i et dødsbo kan være både krevende og vanskelig. Vi i Søppeltaxi og Transport kan hjelpe deg å få flyttet møbler og objekter til et lager for videre oppbevaring. Er det noe som ikke skal ta vares på, kan vi kjøre det til en gjenvinningsstasjon.

Lyspærer, maling, spraybokser, lysstoffrør og andre objekter som skal kastes separert

Dette er en gruppe med ulikt avfall som må leveres til riktig avfallshåndtering ettersom det kan skade lokalmiljøet om de ikke blir kastet på rett sted.

Hvitevarer - kjøleskap, komfyr, vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel

Elektronisk avfall/ EE. I elektronisk avfall er det gjerne mange forskjellige materialer. Som regel består disse gjenstandene av ulike former for metaller og plast, og skal ikke kastes i restavfallet. Har du noe elektronisk utstyr som skal hives? Vi henter alt innen elektronisk avfall – fra TV, lyspærer og brødristere til kjøkkenmaskiner, ledninger og småelektrisk.